utorok, 30 október 2012 08:36

Obezita a genetika - vplyv génov na nadváhu

Napísal(a) 
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Správanie, životné prostredie, a genetické faktory zohrávajú veľkú úlohu pri nadváhe a obezite ľudí. Obezita vyplýva z energetickej nerovnováhy, ktorá nastane, keď človek spotrebuje viac kalórií, ako ich telo spaľuje. 

Obezita je závažný problém verejného zdravia, pretože je spájaný s niektorými z hlavných príčin úmrtí po celom svete, vrátane cukrovky, srdcových ochorení, mŕtvice a niektorých typov rakoviny.

Hrajú gény rolu pri obezite človeka?

V posledných desaťročiach, obezita dosiahla epidemické rozmery v populáciách, ktorých prostredie podporuje fyzickú nečinnosť a zvýšenú spotrebu vysoko kalorických potravín. Avšak, nie všetci ľudia žijúci v tomto prostredí sa stanú obéznymi, ani všetky obézni ľudia nemajú rovnakú distribúciu telesného tuku, alebo trpia rovnakými zdravotnými problémami. Tieto rozdiely môžu byť videné v skupinách ľudí s rovnakým rasovým, alebo etnickým pôvodom, a dokonca aj v rámci rodiny. Genetické zmeny v ľudských populáciách sa vyskytujú príliš zriedkavo nato, aby boli zodpovedné za epidémiu obezity. Avšak, rozdiely v tom, ako ľudia reagujú v rovnakom prostredí naznačuje, že gény hrajú úlohu pri vzniku obezity.

Aký vplyv môže mať gén na obezitu?

Gény dávajú telu pokyny s cieľom reagovať na zmeny vo svojom prostredí. Štúdie podobnosti a rozdiely medzi členmi rodiny, dvojčatami, a adoptovanými ponúka nepriame vedecké dôkazy, že značná časť zmeny hmotnosti u dospelých je spôsobená genetickými faktormi. Ďalšie štúdie porovnávali obéznych ľudí s tými, ktorí nie sú obézni a ich zmeny v génoch, ktoré by mohli ovplyvniť správanie (ako je napríklad prejedanie, alebo tendenciu na sedavý spôsob života) alebo metabolizmus (napr. zníženú schopnosť používať diétne tuky, alebo zvýšená tendencia k ukladaniu telesného tuku). Tieto štúdie zistili varianty v niekoľkých génoch, ktoré môžu prispieť k obezite zvyšovaním chuti k jedlu a príjmu potravy. Z týchto štúdií teda vyplýva, že gény zohrávajú určitú úlohu pri obezite ľudí, ale len asi v hodnote 5%. Gény však môžu spolu s prostredím a životným štýlom človeka pôsobiť, ako veľmi nebezpečná kombinácia s niekedy až tragickými následkami. Gény samotné nedokážu spôsobiť nadváhu, alebo obezitu u človeka, ktorý skombinuje dobrú životosprávu a dostatočný pohyb. 

Hypotéza

Akékoľvek vysvetlenie epidémie obezity musí zvážiť ako genetiku, tak aj životné prostredie. Jedným z možných vysvetlení je často spomínaný nesúlad medzi dnešným prostredím a energetický šetrnými génmi, ktoré boli rozmnožené už v dávnej minulosti, kedy potravinové zdroje boli nepredvídateľné. Inými slovami, podľa tzv. Hypotézy šetrného genotypu, sú rovnaké gény, aké pomohli naším predkom prežiť občasné hladomory, no teraz nútia naše telo odkladať si zásoby tukov, pričom jedla je v dnešnej spoločnosti hojne.

Verejné zdravie.

V súčasnej dobe, genetické testy nie sú vhodné pre vedenie osobnej diéty, alebo plánu fyzickej aktivity. Výskum genetickej variability, ktorú ovplyvňujú reakcie na zmeny v potrave a fyzickej aktivite je stále v ranom štádiu. Lepšie vysvetlenie ľuďom problém obezity z hľadiska génov a prostredia by mohlo podporiť ľudí, ktorí sa snažia dosiahnuť a udržať si zdravú váhu.

Rodinná zdravotná história?

Praktici zdravotnej starostlivosti bežne zhromažďujú rodinné zdravotné histórie,aby lepšie spoznali ľudí vo vysokom nebezpečenstve obezity a chorôb s tým súvisiacich, ako je cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia, a niektorých foriem rakoviny. Rodinná zdravotná história odráža vplyv zdieľania genetiky a životného prostredia medzi blízkymi príbuznými. Rodina nemôže zmeniť svoje gény, ale môže zmeniť rodinné prostredie, podporiť zdravé stravovacie návyky a fyzickú aktivitu. Tieto zmeny môžu zlepšiť zdravie členov rodiny a zlepšiť rodinnú zdravotnú históriu budúcej generácie.

Ako sa dá jednoducho určiť, či trpíte vy alebo príslušníci vašej rodiny nadváhou?

Väčšina lekárov zdravotnej starostlivosti tak určí pomocou Body Mass Index (BMI) čo je index telesnej hmotnosti, to slúži na určenie, či je osoba obézna. Svoj BMI index si môžete skontrolovať aj cez rôzne kalkulačky indexu online.

Čítať 2023 krát Naposledy zmenené streda, 20 august 2014 17:04
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email