nedeľa, 27 január 2013 10:43

Poruchy správania

Napísal(a) 
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V súčasnej medzinárodnej klasifikácii chorôb MKN-10 a DSM-4 sú poruchy správania u detí definované ako opakujúci sa a trvalý (najmenej 6 mesiacov) vzorec disociálneho, agresívneho a vzdorovitého správania, ktoré porušuje sociálne normy a očakávania primerané veku dieťaťa.

→ napr. krádeže, bitky, krutosť voči ľuďom a zvieratám, opakované klamstvá, záškoláctvo, úteky z domova, …
Často sa stretávame s tým, že táto porucha je dávaná do polohy morálnej (kradnutie, klamanie, …= porušovanie noriem). Často sa poruchy správania prelínajú s poruchou ADHD.  Deti s poruchami správania boli odsúvané do polepšovní → prevládal názor, že tieto deti treba vychovávať, nie liečiť, čo bolo nesprávne. 

▪ rozdelenie podľa MKN-10 a DSM-4 :
A.   F 91.1 – nesocializované poruchy správania, sú také  ktoré postrádajú akékoľvek hlbšie vzťahy, najmä vzťahy k vrstovníkom
B.    F 91.2 – socializované poruchy správania – dieťa má primerané väzby v rodine i mimo nej

▪ poruchy správania sa delia z hľadiska agresivity na :
A.   agresívne
B.   neagresívne formy

►Psychologické fenomény porúch správania
1. náhradné, substitučné uspokojenie → pri strate blízkeho človeka alebo citovej deprivácii si poruchou správania dieťa vynucuje potrebu pozornosti a uznania. Najčastejším prejavom sú substitučné krádeže, eventuálne sexuálne delikty. Substitučné správanie nie je to pravé správanie, ktoré sa dieťa často snaží manifestovať.

2. K náhlym poruchám správania dochádza u detí, ktoré sú niekedy úzkostné, depresívne, v ťaživej situácii. Dieťa sa správa tak, akoby vedelo, že toto disociálne správanie mu pomôže z konfliktnej situácie uniknúť.

3. Najčastejšie sú poruchy správania založené na báze disharmonického vývinu. Deťom celkom chýba schopnosť nadviazať vrelé vzťahy k ľuďom, neprežívajú lásku ani pocity viny, bývajú impulzívne so silnými agresívnymi tendenciami. Ich činy sú zamerané na okamžité vlastné uspokojenie proti konkrétnym osobám, ak sa to dotkne konkrétnych osôb, tak boli do situácie iba pripletené.

4. Deti nie sú schopné učiť sa zo skúseností, chýbajú im vnútorné zábrany a kontroly. Asociálne činy sú mnohokrát veľmi dobre plánované. Pred činom niekedy dochádza k výraznejším výkyvom nálady, ale ten výkyv nálady je skôr príčinou zlosti, nie úzkosti. Deti sú v tomto čase agresívne,  nepociťujú strach, práve preto sa tieto deti stávajú pre druhé deti vzorom (sú to väčšinou vodcovia bánd).

5. Týranie ako také (zvierat, ostatných detí, …) je častým prejavom detí s poruchami správania. Tieto deti majú častokrát veľmi vysoký intelekt a dopodrobna, chladnokrvne si vedia naplánovať svoje skutky.

→ v sexuálnej oblasti sa v istom období môžu dievčatá viac prejaviť.
→ odborná literatúra a klasifikačné systémy nerobia rozdiely medzi chlapcami a dievčatami.
→ základný Eysenckov dotazník EPQR bol doplnený o dimenziu – kriminalita x návykovosť
→ bol pridaný dotazník IVE, ktorý meria 3 vlastnosti – impulzivitu, výbušnosť, empatiu

Čítať 4441 krát Naposledy zmenené streda, 13 august 2014 08:36
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email